CN Flex
Image default
Dienstverlening

Wat is havenbeveiliging?

Door de beveiliging van havens en het havengebied kunnen schepen veilig de haven in varen om hun vracht af te leveren of op te halen. Dit is belangrijk voor een goede doorstroom van goederen, aangezien het havengebied een kwetsbaar doelwit vormt voor criminaliteit, zoals illegale immigratie en smokkelwaar. Wat houdt dit precies in en welke taken heeft een havenbeveiliger allemaal?

Wat houdt de beveiliging van een haven in?

Zoals het woord havenbeveiliging aanduidt, worden bij dit type beveiliging de haven en het havengebied beveiligd. Dagelijks varen veel schepen een haven in en uit om vracht ofwel op te halen of af te leveren. Hierdoor is er een grote goederenstroom aanwezig binnen een haven, wat het kwetsbaar maakt voor criminaliteit. Havens worden beveiligd door een havenbeveiliger.

Welke taken en werkzaamheden heeft een havenbeveiliger?

Een havenbeveiliger is de bewaker en beveiliger van een haven en het havengebied. Hij of zij is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden, zoals toezicht houden op de goederen die aanwezig zijn en bezoekers controleren. Het is belangrijk dat goederen goed bewaakt worden om illegale, terroristische praktijken te voorkomen. Er zijn naast normale goederen ook gevaarlijke stoffen aanwezig op een haven, waaronder bestrijdingsmiddelen en brandstof. Ook hierbij moet de veiligheid voor aanwezigen bewaard blijven.

 

Havenbeveiligers kunnen het hele havengebied bewaken of verantwoordelijk zijn voor een bepaalde afdeling. Vaak voeren ze regelmatig controles en inspecties uit om de veiligheid op de haven te beoordelen. De taken van een havenbeveiliger kunnen verschillen, maar over het algemeen worden de volgende taken volbracht:

  • Bewaken van bepaalde objecten, zoals een gebouw.

  • Controleren van binnenkomende schepen op smokkelwaar aan de buitenkant door middel van duikers.

  • Inspecteren van binnenkomende of uitgaande goederen aan de hand van allerlei officiële papieren.

  • Nemen van extra veiligheidsmaatregelen, zowel zichtbaar als onzichtbaar, ter vergroting van de veiligheid.

  • Toezicht houden op de doorstroom van goederen.

  • Uitvoeren van metingen bij schadelijke stoffen.

 

Vaak worden controles en inspecties in de haven en het havengebied uitgevoerd door overheidsdiensten, zoals de douane. Ook de politie kan te hulp schieten, wanneer een situatie hiernaar vraagt. Daarnaast zijn er nog speciale autoriteiten die de beveiliging van de haven waarborgen.


Zoek je werk als havenbeveiliger, bekijk dan de vacature voor havenbeveiliger.