CN Flex
Image default
Zakelijke dienstverlening

Een arbeidsdeskundig onderzoek bespaart geld, stress en tijd

Zowel u als werkgever én uw medewerkers halen winst uit een accuraat en snel uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek. Een arbeidsdeskundig onderzoek is erop gericht u en uw medewerkers een goede begeleiding te bieden wanneer ze onverhoopt (langdurig) ziek zijn. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter bent u zelfs verplicht om snel en goed te laten onderzoeken hoe uw zieke medewerkers naar vermogen kunnen blijven werken. Bij verzuim kan dit gevolgen hebben voor een eventuele beoordeling van het UWV vanuit de WIA.

Waarom een arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige die een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoert, is gespecialiseerd in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van (ziekte)verzuim. Een arbeidsdeskundige van Adxpert voert binnen vijf werkdagen na aanvraag het onderzoek ter plekke uit en stelt binnen vijf werkdagen na het onderzoek een conceptrapportage op. In dit rapport is het advies vastgelegd hoe terugkeer naar de werkplek mogelijk kan worden gemaakt. Samen met alle betrokken partijen onderzoekt een arbeidsdeskundige welke maatregelen door zowel werkgever als medewerker moeten worden genomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

Een arbeidsdeskundig onderzoek, richt zich op mogelijkheden

Met behulp van een arbeidsdeskundig onderzoek wordt aandacht besteed aan datgene dat een zieke medewerker nog wél kan. Samen wordt gezocht naar goede structurele oplossingen voor alle partijen, om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Soms kan een zieke medewerker heel eenvoudig re-integreren door bijvoorbeeld aanpassingen door te voeren op de eigen werkplek. Het primaire doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is het voorkomen van langdurige afwezigheid vanwege ziekte en het bevorderen van een spoedige en verantwoorde re-integratie naar werk.

Een arbeidsdeskundig onderzoek van Adxpert

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft u als werkgever inzicht in de manier waarop uw zieke medewerker zijn of haar werk weer kan hervatten en hoe lang het duurt voordat het werk weer hervat kan worden. Uit een arbeidsdeskundig onderzoek kan ook naar voren komen dat werkhervatting binnen uw eigen organisatie echt niet meer mogelijk is. Zelfs niet na diverse aanpassingen op de werkplek. Uit een arbeidsdeskundig onderzoek kan naar voren komen dat uw zieke medewerker zelfs na een gedegen herstelperiode en begeleiding niet terug kan keren op zijn of haar oude werkplek binnen uw eigen organisatie. Adxpert kan u en uw zieke medewerker dan ook verder helpen bij een zogenaamd 2e spoor re-integratietraject.