CN Flex
Image default
Rechten

De maatregel gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

Het eerste deel van de Wet van 25 november 2015 tot langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking trad op 1 januari 2017 al in werking. Op 1 januari 2018 zal ook het tweede deel in werking treden. Dat tweede deel introduceert de maatregel gedragsbeïnvloedende en vijheidsbeperkende (GVM). Dat is een wet die het mogelijk maakt dat zware geweldsdelinquenten, zedendelinquenten en voormalig terbeschikkinggestelden langer onder intensief toezicht kunnen staan na hun terugkeer in de maatschappij. Hun resocialisatie kan ook gebonden worden aan bepaalde voorwaarden. Daardoor zal een bepaalde categorie van delinquenten met een hoog risiconiveau ook langdurig of zelfs levenslang onder toezicht kunnen blijven staan.

De nieuwe wet houdt in dat de strafrecht Westland rechter een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel mag opleggen wanneer een terbeschikkingstelling beëindigd wordt of wanneer een delinquent zijn gevangenisstraf is afgelopen. Hij kan allerlei voorwaarden opleggen zoals de opneming van de delinquent in een zorginstelling, het deelnemen aan een gedragsinterventie, het verblijven in een instelling voor maatschappelijke opvang of voor begeleid wonen, een locatieverbod, een contactverbod, een beperking op het recht om Nederland te mogen verlaten en nog andere. Die voorwaarden kunnen opgelegd worden afzonderlijk of in combinatie.

Advocaten kantoor Westland deelde nog andere wijzigingen die vanaf 1 januari 2018 in werking treden. De mimiumduur van de proeftijd van bijzondere voorwaarden en de minimumduur voor proeftijd van algemene voorwaarden voor invrijheidstelling worden nu gelijk getrokken. Deze zullen beide minstens een jaar bedragen. Wanneer er een regeling is voor voorwaardelijke invrijheidstelling is het vanaf 1 januari mogelijk om de proeftijd eenmalig met maximaal twee jaar te verlengen. De voorwaardelijke veroordeling kan bovendien steeds opnieuw met twee jaar verlengd worden zolang het nodig is dat er ernstig rekening mee wordt gehouden dat de delinquent opnieuw een misdrijf zal plegen.

Dat zijn de belangrijkste wijzigingen die in 2018 in het strafrecht zullen voltrokken worden.

https://www.ebhlegal.nl

Gerelateerde artikelen

Letselschade bedragen: hoeveel is een letselschadezaak waard?