Categorie archief: Rechten

De maatregel gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

Het eerste deel van de Wet van 25 november 2015 tot langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking trad op 1 januari 2017 al in werking. Op 1 januari 2018 zal ook het tweede deel in werking treden. Dat tweede deel introduceert de maatregel gedragsbeïnvloedende en vijheidsbeperkende (GVM). Dat is een wet die het mogelijk maakt dat zware geweldsdelinquenten, zedendelinquenten en voormalig terbeschikkinggestelden langer onder intensief toezicht kunnen staan na hun terugkeer Read more [...]