CN Flex
Image default
Onderwijs

Didactische leermethode

De betekenis van didactiek is dat het gaat over het professioneel handelen van de leraar. Het is de theorie van kennisoverdracht, aanleren van vaardigheden en inzicht. Daarbij staat de vraag centraal hoe de docent als coach, ervoor zorgt dat de leerling leert. Bekende werkvormen zijn: rollenspelen, leergesprekken en presentaties. Als iets is ontworpen of bedoeld om mensen iets te leren, kunnen we het didactisch noemen. Didactisch coachen is een docentgerichte instructiemethode waarbij docenten lessen geven en studenten lessen krijgen, die het meest geschikt zijn voor het kort geven van feitelijke informatie.  

Betekenis[Einde van tekstterugloop]De term “didactiek” verwijst naar de wetenschap van het lesgeven (met betrekking tot doelen, onderwerpen, methoden en kaders) binnen een specifiek vakgebied. Didactiek is gebaseerd op meerdere onderwijstheorieën en in bredere zin op de theorie en praktische toepassing van onderwijs- en leermethoden. Leerboeken en “how-to” gidsen of tutorials zijn allemaal voorbeelden van “didactiek”, dit omdat hun uiteindelijke doel is om te onderwijzen en praktisch te laten toepassen. Nogmaals, bij didactisch leren staat de vraag dus centraal hoe de leraar ervoor zorgt dat de leerling leert. 

Het meeste uit leren halen 

Didactisch onderwijs is een onderwijsmethode die zich richt op de leraar om studenten de nodige theoretische kennis bij te brengen. In deze lesmethode creëren docenten gestructureerde lessen door middel van colleges. Dit type onderwijs is over het algemeen geschikt om essentiële vakken te onderwijzen en studenten te laten zien hoe ze het meeste uit leren kunnen halen door middel van gestructureerde richtlijnen. De theorie van didactisch onderwijs legt de nadruk op basiskennis. Studenten halen kennis uit geplande colleges. Het verwijst ook naar de basis of het startpunt van het lesplan, waar het enige doel kennis is. Docenten spelen dus een officiële rol bij het begeleiden van leerlingen om te leren. 

Aanpak 

In de didactische methode maken docenten gebruik van geplande lessen en colleges om studenten direct les te geven door de concepten te demonstreren. Studenten begrijpen dan ook de concepten die door de docent worden gedemonstreerd en uitgelegd. Probleemoplossende oefeningen vormen eigenlijk een aanvulling op het onderwijs. De didactische lesmethode heeft de volgende kenmerken; Gestructureerde lessen (de leraar organiseert lesplannen om studenten rechtstreeks te informeren door middel van instructie onderwijs), leergericht lesgeven (In de didactische lesmethode wordt meer belang gehecht aan de lezing die de leraar aan de student geeft. Meestal maken studenten aantekeningen, stellen ze vragen en leren ze van colleges) en een strak leerplan. 

 

 

https://septemberonderwijs.nl/hoe-word-jij-een-coachende-docent-blog/