CN Flex
Image default
Bedrijven

Belangrijke cijfers in 2022 voor pensioen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels voor alle soorten van loon, waaronder pensioen voor het jaar 2022 bekendgemaakt. De cijfers zijn naar voren gebracht onder voorbehoud van de definitieve vaststelling in wet- en regelgeving. We zetten de belangrijkste cijfers voor pensioen in 2022 voor je op een rijtje.

De AOW-franchise in 2022

Een AOW-franchise is het salaris van een werknemer dat geen pensioen opbouwt in de pensioenregeling van de werkgever. Werknemers krijgen bij pensionering immers een AOW-uitkering als basisinkomen. AOW franchises kunnen gebaseerd zijn op verschillende benaderingen. De meest voorkomende methoden worden weergegeven in de onderstaande tabel. Heeft u vragen over de franchise die van toepassing is op uw pensioenregeling? Vraag het dan aan uw adviseur. 

Middelloon € 14.802

Eindloon € 16.749

Witteveen € 15.859

Het maximaal pensioengevend jaarsalaris

Het opbouwen van pensioen levert een fiscaal voordeel op omdat er voor dit “later loon” geen premie is betaald. Wetgevers hebben bepaald dat het belastingvoordeel geldt voor lonen tot en met het pensioengevend loon. Bovenop dit salaris mag via de werkgever geen aanvullend pensioen in de regeling worden vastgelegd. In uw pensioencontract kan al een lager maximum pensioenjaarsalaris zijn afgesproken. Neem voor de nieuwe jaarlijkse pensioenopbouw contact op met uw adviseur.

Fiscaal maximaal pensioengevend salaris € 114.866

Het ANW-hiaatpensioen 2022

Het ANW-hiaatpensioe is een pensioenuitkering bij overlijden van een werknemer. Dit is de totale uitkering tot aan de AOW-leeftijd van de partner, die komt bovenop het pensioen dat de verzekerde partner ontvangt uit de pensioenregeling. De hoogte van de verzekeringsuitkering is doorgaans gelijk aan de wettelijke Anw-uitkering exclusief uitkering. Hier kunnen echter ook andere bedragen van toepassing zijn. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen. 

ANW-hiaat pensioen, bruto uitkering per jaar € 16.201

Het WIA-grenssalaris

WIA-drempellonen zijn van belang voor de WGA-Tekortverzekering en de WIA-aanvullingsverzekering. Deze verzekeringen zorgen ervoor dat bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer (na de Ziektewetperiode) het inkomen van de werknemer langzamer daalt. De WGA-Tekortverzekering biedt aanvullende uitkeringen tot het WIA-drempelloon. Met de WIA Aanvullende Verzekering is een aanvullende uitkering gegarandeerd voor verdiensten boven het drempelsalaris. Sommige verzekeraars wijken enigszins af van het voorgeschreven WIA-drempelloon.

WIA grenssalaris € 59.706

 

Meer informatie of advies

Heeft u vragen over uw pensioen of over het aanvullend pensioen van uw medewerkers? 

https://www.scildon.nl/lijfrente/aanvullend-pensioen/wat-is-aanvullend-pensioen/